1. Tanečná škola na Spiši

Radosť a folklórna atmosféra v Smižanoch
Hudba, radosť z tanca zaznel opäť po roku na prvej tanečnej škole, ktorá sa konala
29. septembra 2017 v Kultúrnom dome v Smižanoch. 100 záujemcov sa prišlo naučiť tance Čardáš zo Zvolenskej Slatiny a Polku z Raslavíc. Alfréd Lincke a jeho tanečníčka Martina Kupcová odborne viedli prítomných tanečníkov a taktiež ich oboznámil s históriou vzniku tancov.

Hudobný doprovod zabezpečovala ĽH FSMagura z Kežmarku, ktorá promptne reagovala na požiadavky lektora a tanečníci zvládali postupne jednotlivé kroky tancov. Sála KD sa rozdelila na dve polovice. Mužské osadenstvo nacvičovalo chlapčenské prvky pod vedením p. Linckeho a dievčatá nacvičovali pod vedením p. Kupcovej. Výsledok v podobe spoločného tancovania Čardášu previedli zúčastnené páry hneď na parkete v sále.
Po krátkej prestávke sa pokračovalo v nácviku tanca Polka z Raslavíc. Aj tento tanec zvládli všetci bravúrne. V závere tanečnej školy všetci účastníci zatancovali obidva nacvičované tance.

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi ďakuje všetkým účastníkom a teší sa opäť pri 2. tanečnej škole 27.októbra 2017 v Spišských Vlachoch, kde sa účastníci budú môcť naučiť tance zo Spiša.Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.