KRAJINA A JEJ PREMENY

Plenér pre neprofesionálnych výtvarníkov
Spišské osvetové stredisko (SOS) Vás pozýva na plenér neprofesionálnych výtvarníkov „Krajina a jej premeny“, ktorý sa uskutoční v dňoch 7. – 10. septembra 2017 v obci Stratená.

Organizačné informácie:

• Náklady spojené s účasťou na plenéri (lektor, strava, ubytovanie, podklady na maľovanie) hradí Spišské osvetové stredisko v zmysle platných predpisov.
• Ubytovanie je zabezpečené v penzióne Borovica, Stratená 12, 049 71.
http://www.slovenskyraj.sk/borovica/
• Pre účastníkov vyplýva povinnosť odovzdať organizátorovi 1 dielo do 30. októbra 2017 pre účely archivácie výtvarných prác v SOS.
• Začiatkom roka 2018 sa uskutoční v SOS výstava výtvarných diel vytvorených na plenéri.
• Lektorom bude Mgr. Jana Nahálková, ktorá sa bude zaoberať témou krajiny a jej rôznymi formami zobrazenia. Úlohou účastníkov bude zobraziť prírodné scenérie Stratenského kaňonu, Stratenskej píly a vodnej nádrže.
• Účastníci si donesú svoje vlastné farby a štetce na maľovanie.
• Účastnícky poplatok je vo výške 30 €, ktorý je potrebné zaplatiť najneskôr do 7.9.2017 u Mgr. Miriamy Bukovinskej.

Záväznú prihlášku, pošlite najneskôr do 21.8.2017! Spišskému osvetovému stredisku
na e-mailovú adresu: osveta6@osvetasnv.sk

Dokumenty propozície

 

  • Článok bol vytvorený 20. júla 2017.Copyright © 2016 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené. |