UMENIE V PARKU

Organizátor: Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi
Termín odovzdania prác: Do 5. 6. 2017 na adresu: Spišské osvetové stredisko, Zimná 47, 052 01 Spišská Nová Ves
Vernisáž 20. 7. 2017 o 18.00 hod. Fontána pred Evanjelickým kostolom v SNV
Výstava potrvá do: Do 10.9.2017

Súťažné kategórie:

Kategória A: Výtvarné umenie
Tematické zameranie: V kategórii Výtvarné umenie je úlohou súťažiacich vytvoriť dielo na tému „Svet okolo nás.“ Autor môže vytvoriť dielo na túto tému v rámci výtvarných disciplín: kresba, grafika, maľba či kombinovaná technika.

Kategória B: Fotografia
Tematické zameranie: Témou fotografov je „Street photo „. Street fotografia, ako z názvu vyplýva, je druh fotografie, ktorá vzniká najčastejšie na ulici, ale nie je to pravidlom. Môže vzniknúť aj v dopravných prostriedkoch, na námestiach, v podnikoch, na rôznych podujatiach, vo všeobecnosti povedané na verejných priestranstvách. Všade okolo nás je veľmi veľa zaujímavých momentov, ktoré si určite zaslúžia byť odfotografované.
Súťažné podmienky:

  1. Prihlásiť sa môžu neprofesionálni výtvarníci a fotografi od 15 rokov (ktorí v roku súťaže dosiahnu vek 15 rokov).
  2. Do súťaže bude prijatých od každého autora maximálne 5 diel.
  3. Každý autor výtvarného diela (kategória A) je povinný svoje súťažné práce na rube čitateľne označiť údajmi: meno, priezvisko, vek, adresa, e-mail, telefón, názov výtvarného diela, technika, rok jeho vzniku. Minimálna veľkosť obrazu je formát A3 a maximálna veľkosť – formát A0.
  4. K zaslaným prácam autor priloží čitateľne vyplnenú prihlášku a uvedené údaje potvrdí svojím podpisom (prihláška je na stránke osvetasnv.sk v dokumentoch).
  1. Fotografie je potrebné zaslať na emailovú adresu osveta6@osvetasnv.sk do 5. júna 2017, v rozlíšení 300 dpi, s minimálnym rozmerom dlhšej strany 40 cm.  Okrem mena a priezviska autora, je potrebné každú fotografiu označiť názvom fotografie. Taktiež spolu s fotografiami pošle autor vyplnenú prihlášku.
  1. Spišské osvetové stredisko nominuje 4 člennú odbornú porotu, ktorá vyberie v každej kategórii, 2. a 3. miesto. Porota vyberie najlepšie diela, ktoré budú následne spracované do tlače a vystavené.
  2. Autori obdržia e-mailom od organizátora pozvánku na vernisáž výstavy, na ktorej budú slávnostne odovzdané ocenenia autorom.
  3. Fotografie alebo výtvarné diela môže organizátor použiť na propagáciu podujatia bez nároku na honorár autora.

 

  • Článok bol vytvorený 10. apríla 2017.Copyright © 2016 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené. |