foto_klub_450x150px_web

 

Podujatia a termíny 2017

 

24.11. 2016 – 9.1.2017    Fotografia (Foyer )

Klubová výstava za rok 2016

 

17.1. (utorok) –  17.2.2017   Košice inak (Foyer )

Výstava najlepších fotografií z workshopu v Košiciach  (Foyer)

 

30.3.(štvrtok)- 30.4.2017  VILLA NOVA PHOTO (Foyer )

Regionálne kolo súťaže AMFO pre neprofesionálnych fotografov

 

8.6. – 16.7.2017  AMFO  (Multifunkčné banícko-energetické centrum)

Krajské kolo postupovej súťaže

 

20.7.(štvrtok) – 10.9.2017  Umenie v parku (Park na Radničnom námestí) 

Výstava diel výtvarníkov a fotografov zo Spiša

 

22.8. (utorok)  – 22.9.2017  Fajna foklórna fotka (Foyer)

Výstava najlepších fotografií zapojených do súťaže

 

17.10.(utorok)- 17.11.2017  Fotografia (Foyer)

Klubová výstava

 

September – Myšlienka v objektíve (Drienovec)

Plenér pre neprofesionálnych fotografov

 

 

Základné informácie

Predsedníčka klubu:
Dáša Frankovičová (dasa.frankovicova@gmail.com)
Počet členov: 119 (2015)
Pokladníčka:
Ingrid Zgodavová, (ingizgo@gmail.com)
Kontaktná adresa:
Spišské osvetové stredisko
Zimná 47
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: 053/4425250
e-mail: osveta6@osvetasnv.sk

Prihláška do klubu:
· prihlaska_do_klubov.doc (46kB)

Svoje fotografie majú členovia možnosť prezentovať na regionálnej postupovej súťažnej výstave AMFO, fotografickej súťaži Fajna folklórna fotka či  klubovej výstave FOTOGRAFIA.  Skúsenosti si vymieňajú na sporadických stretnutiach. Lektormi a odbornými poradcami združenia sú pán Kazimír Štubňa a Miroslav Dibák, ktorí radi pomôžu nie len dobre mienenými radami, ale aj pomocou pri spracovaní podkladov pre katalógy k jednotlivým výstavám.
Spišské osvetové stredisko každý rok  organizuje plenér pre klub  zameraný na určitú činnosť, kde si majú možnosť členovia klubu vymieňať skúsenosti priamo v teréne.
Členom združenia sa môže stať každý záujemca o fotografickú tvorbu vyplnením prihlášky a jej zaslaním na kontaktnú adresu.