Číslo obj.DodávateľPredmet OBJ.Celková
hodnota
Dátum
vyhotovenia
Dátum
zverejnenia
1/2016 Ivan Sejut-SISOFT COMPUTER,Letná 51, 052 01 Spišská Nová Ves tonery 22.1.2016 10.2.2016
2/2016Roman Ambruš, J.Hanulu 9, 052 01 Spišská Nová Ves
tlač bulletinu 25.1.201610.2.2016
3/2016Ivan Sejut-SISOFT COMPUTER, Letná 51, 052 01 Spišská Nová Ves počítačová zostava,monitor 1055,00 28.1.2016 10.2.2016
4/2016BELS spol. s r.o., Hradisko 1254, 053 11 Smižany pranie pradla r. 2016 1.2.2016 10.2.2016
5/2016Eurobus a.s., Duklianska 47, 052 01 Spišská Nová Ves preprava - Ty vodičko čista 22.2.2016 24.2.2016
6/2016Eurobus a.s., prevádzka Krompachy preprava - Ty vodičko čista 22.2.2016 24.2.2016
7/2016Roman Bigoš, Kostolná 25/2, 052 01 Spišské Tomášovce občerstvenie-bagety 203,5 22.2.2016 24.2.2016
8/2016Štefan Bartko, 053 11 Iliašovce 187 prenajom premietacej techniky Cineama 20,0024.2.201624.2.2016
9/2016Ivaj Sejut-SISOFT COMPUTER,Letná 51, 052 01 Spišská Nová Ves ceny - CINEAMA 30,00 24.2.201624.2.2016
10/2016Eurobus a.s., Duklianska 47, 052 01 Spišská Nová Ves autobus na prepravu- Z rozprávky do rozprávky 25.2.2016 25.2.2016
11/2016Autodoprava Džačovský, 055 62 Prakovce 296 autobus na prepravu- Z rozprávky do rozprávky 25.2.2016 25.2.2016
12/2016Autoškola Gabriš, Markušovce autobus na prepravu-Z rozprávky do rozprávky 25.2.2016 25.2.2016
13/2016Roman Ambruš, J.Hanulu 6, 052 01 Spišská Nová Ves tlač plagátov Z rozprávky do rozprávky 25.2.2016 25.2.2016
14/2016Kniha Jarka spol. s r.o., Zimní 48, 052 01 Spišská Nová Ves knihy-ceny na Hviezdoslavov Kubin 2016 25.2.2016 25.2.2016
15/2016Domino a.s., Zimná 51, 052 01 Spišská Nová Ves ceny na Vesmír očami deti 15,001.3.20161.3.2016
16/2016Domino a.s., Zimná 51, 052 01 Spišská Nová Ves nákup kanc.materiálu,potrieb v roku 2016 1.3.20161.3.2016
17/2016RESA Market s.r.o., Fabiniho 10, 052 01 Spišská Nová Ves vajcia na tvorivé dielne Veľkonočné vajíčko 9.3.2016 9.3.2016
18/2016Eurobus a.s., Duklianska 47, 052 01 Spišská Nová Ves autobus na prepravu-Z rozprávky do rozprávky 11.3.201611.3.2016
19/2016Jozef Valkoššák, Letná 80/73, 052 01 Spišská Nová Ves prenájom priestorov-šatne 300,0011.3.201611.3.2016
20/2016Domino a.s., Zimná 51, 052 01 Spišská Nová Ves nákup cien - Čo vieš o hviezdách 40,00 16.3.2016 23.3.2016
21/2016Domino a.s., Zimná 51, 052 01 Spišská Nová Ves nákup cien-Výtvarné spektrum 45,0023.3.201623.3.2016
22/2016Dana Kleinová, Trieda 1.mája 2500/55, 052 05 Spišská Nová Ves zrezanie dna skiel - prezent SFS 40,00 4.4.2016 4.4.2016
23/2016Ivan Sejut-SISOFT COMPUTER, Letná 51, 052 01 Spišská Nová Ves nákup cien - AMFO 2016 70,00 7.4.2016 7.4.2016
24/2016Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice vystúpenie bábk.divadla počas kult.-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem 600,00 12.4.2016 12.4.2016
25/2016Eurobus a.s., Duklianska 47, 052 01 Spišská Nová Ves autobus na prepravu - Zahraj, že mi zahraj 18.4.2016 18.4.2016
26/2016Eurobus a.s.,prevádzka Krompachy autobus na prepravu - Zahraj, že mi zahraj 18.4.2016
18.4.2016
27/2016Autodoprava Dzačovský, Prakovce č.296 autobus na prepravu-Zahraj, že mi zahraj 18.4.2016
18.4.2016
28/2016Obecný úrad Margecany, 055 40 Margecany prenájom priestorov KD - Zahraj, že mi zahraj 300,00 18.4.2016
18.4.2016
29/2016Roman Bigoš, Kostolná 25/2, 052 01 Spišské Tomášovce občerstvenie - Zahraj,že mi zahraj 220,0018.4.2016
18.4.2016
30/2016Sláčikový orchester MUSICA IUVENALIS, Hlavná 68, 040 01 Košice vystúpenie počas kult.-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem 600,0019.4.201619.4.2016
31/2016Robert Niga-AUTO SERVICE GARAGE, Kmeťova 6, 052 01 Spišská Nová Ves servisné práce, oprava mot.vozidla 19.4.201619.4.2016
32/2016Zemplínska produkčná spoločnosť-M.Vaľko, Humenská 11, 071 01 Michalovce vysielanie rekl.spotu Spišský Jeruzalem 30,00 22.4.201622.4.2016
33/2016Jarka s.r.o., Zimná 48, 052 01 Spišská Nová Ves nákup cien - Štúrov Zvolen 52,00 25.4.201625.4.2016
34/2016TYPOPRESS-tlačiareň s.r.o., Pod horou 8, 040 16 Košice tlač bulletinu Spišský Jeruzalem v slov.jazyku 594,00 3.5.2016 3.5.2016
35/2016LYDA s.r.o., Jedlíkova 4, 949 11 Nitra vystúpenie LA GIOIA počas kult.-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem 3000,0012.5.201612.5.2016
36/2016Roman Bigoš, Kostolná 25/2, 052 01 Spišské Tomášovce občerstvenie pre účinkujúcich - Spišský Jeruzalem 77,00 12.5.201612.5.2016
37/2016PARMAS s.r.o., Strojnícka 2675/5, 052 01 Spišská Nová Ves tlač materiálov - Sp.Jeruzalem 2904,00 12.5.201612.5.2016
38/2016La speranza, Jarmočná 4981/39, 058 01 vystúpenie ženského zoskupenia La Speranza - Sp.Jeruzalem 250,00 16.5.2016 16.5.2016
39/2016Eurobus,a.s. Duklianska 47, 052 01 Spišská Nová Ves preprava účinkujúcich - Sp.Jeruzalem 16.5.2016 16.5.2016
40/2016Obecný úrad Poráč, 053 23 Poráč preprava účinkujúcich - Sp.Jeruzalem 16.5.2016 16.5.2016
41/2016OZ Levočan, 054 01 Levoča vystúpenie spev.zboru Chorus Minor - Sp.Jeruzalem 50,00 16.5.2016 16.5.2016
42/2016Eurobus a.s.,Duklianska 47, 052 01 Spišská Nová Ves preprava - Sp.Jeruzalem 16.5.2016 16.5.2016
43/2016Textilná galantéria, Spišská Nová Ves nákup stuhy,techn.šnúra - Sp.Jeruzalem 16.5.2016 16.5.2016
44/2016Spišský saláš, Spišské Podhradie občerstvenie počas kult.-duchovného festivalu Sp.Jeruzalem 16.5.2016 16.5.2016
45/2016Domino a.s., Zimná 51, 052 01 Spišská Nová Ves materiál-Sp.Jeruzalem 16.5.2016 16.5.2016
46/2016Obecné kultúrne centrum, 053 11 Smižany nájom priestorov KD-A ja mojo pješne 100,0017.5.2016 17.5.2016
47/2016Eurobus a.s.,Duklianska 47, prevádzka Krompachy preprava - A ja mojo pješne 17.5.2016 17.5.2016
48/2016Roman Bigoš, Kostolná 25/2, 052 01 Spišská Nová Ves občerstvenie - A ja mojo pješne 245,00 17.5.2016 17.5.2016
49/2016Katolícka univerzita v Ružomberku,Spišská Kapitula 12, 053 04 Spišské Podhradie stravovacie služby-Sp.Jeruzalem 17.5.2016 17.5.2016
50/2016ENERGY RENT Slovensko s.r.o., Starhradská 14, 851 01 Bratislava 5 elektrocentrála+služby - 44.SFS 30.5.201630.5.2016
51/2016Eurobus a.s. Duklianska 47, 052 01 Spišská Nová Ves preprava - Hospodi pomiluj - storno 31.5.2006 31.5.2006
52/2016Obecný úrad Poráč nájom priestorov KD,šatni, ozvučenie - Hospodi pomiluj 253,00 31.5.2006 31.5.2006
53/2016SPIŠBUS s.r.o., Slovenská 56, 052 01 Spišská Nová Ves preprava - Hospodi pomiluj 31.5.2006 31.5.2006
54/2016Parmas s.r.o., Strojnícka 2675/5, 052 01 Spišská Nová Ves tlač materiálov na 44.SFS 10.6.2016 10.6.2016
55/2016PEMI Group s.r.o., Čremchová 3, 831 01 Bratislava tlač fotografii - 44.SFS 144,00 16.6.2016 20.6.2016
56/2016Eurobus a.s., Duklianska 47, 052 01 Spišská Nová Ves preprava - 44.SFS 17.6.2016 20.6.2016
57/2016Eurobus a.s., prevádzka Krompachy preprava - 44.SFS 17.6.2016 20.6.2016
58/2016Bentour-Jozef Bendžala, J.Francisciho 7, 054 01 Levoča preprava - 44.SFS 17.6.2016 20.6.2016
59/2016ĽH M.Bobáňovej, Terchová vystúpenie - 44.SFS 250,00 17.6.2016 20.6.2016
60/2016SAKI Slovakia s.r.o., Benadova 905/23, 040 22 Košice vystúpenie KMAF - 44.SFS 1800,00 17.6.2016 20.6.2016
61/2016Milan Murinček-MBUS, Dobšinského 1094/36, 979 01 Rimavská Sobota preprava účinkujúcich - 44.SFS 20.6.2016 28.6.2016
62/2016Roman Ambruš, J.Hanulu 9, 052 01 Spišská Nová Ves tlač materiálov - Fajna folklórne fotka 151,5020.6.2016 28.6.2016
63/2016ML-REKLAMA TLAČ, J.Hanulu 1138/11, 052 01 Spišská Nová Ves materiál na realizáciu projektu Folk naj-FFF 170,0020.6.2016 28.6.2016
64/2016Daniela Gončárová, Trieda 1.mája 39/4, 052 05 Spišská Nová Ves darčekové predmety - 44. SFS 560,00 20.6.2016 28.6.2016
65/2016Dopravný závod Rožňava, Šafárikova 91, 048 80 Rožňava preprava účinkujúcich - 44.SFS 20.6.2016 28.6.2016
66/2016Domino a.s., Zimná 51, 052 01 Spišská Nová Ves materiál na tvorivé dielne pre projekt Folk naj v rámci SFS 20.6.2016 28.6.2016
67/2016Jozef Šaršan, 053 23 Nálepkovo preprava účinkujúcich - 44.SFS 20.6.2016 28.6.2016
68/2016Zaudio s.r.o., Štefánikova 311/8, 059 21 Svit ozvučenie 44.SFS 2000,00 20.6.2016 28.6.2016
69/2016Štefan Bartko, 053 11 Iliašovce videozáznam, výroba DVD - 44.SFS 500,0020.6.2016 28.6.2016
70/2016Občianske združenie Ruthenia esnemble, Hálova 16, 851 01 Bratislava vystúpenie FS Ruthenia na 44.SFS 550,00 20.6.2016 28.6.2016
71/2016Spišský salaš, Spišské Podhradie podanie stravy počas 44.SFS 20.6.2016 28.6.2016
72/2016Rekreačné stredisko Turistický raj - Košariská ubytovanie - workshop Mušky raja 1200,00 8.7.201611.8.2016
73/2016Rekreačné stredisko Turistický raj - Košariská najom interiérov - workshop Mušky raja 300,00 8.7.201611.8.2016
74/2016Eurobus a.s., Duklianska 47, 052 01 Spišská Nová Ves preprava účastníkov workshopu Mušky raja 8.7.201611.8.2016
75/2016Farby laky - Peter Endel, Zimná 45, 052 01 Spišská Nová Ves nákup materiálu 19.7.201621.7.2016
76/2016Fabová Alena, Danišovce 141, 053 22 Odorín služby - vykonanie prác pri realizácii výstavy Umenie v parku 186,00 19.7.2016 21.7.2016
77/2016Igor Dutko-Ink Tattoo, J.Sklenára 108/68, 052 01 Spišské Tomášovcemateriál-spreje,farby-Graffiti Margitfalva850,0015.8.201619.8.2016
78/2016Martin Krestian, 053 32 Hnilčík č. 14výroba dokumentárneho filmu - Graffiti Margitfalva250,0015.8.201619.8.2016
79/2016Ľuboš Šebík, E.M.Šoltésovej 1647/8, 052 01 Spišská Nová Vesmateriál-šablóny,fólie-Graffiti Margitfalva150,0015.8.201619.8.2016
80/2016SEZAM,s.r.o., Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Vesmateriál-sololit-Plenér neprof.výtvarníkov24.8.201624.8.2016
81/2016FILIŠTÍN, o.z., Štúrova 32, 040 01 Košiceubytovanie účastníkov -Košice inak-plenér fotografov746,0024.8.201624.8.2016
82/2016OZ BONA FIDE, Gorkého 2, 040 01 Košiceprenájom ateliéru - Košice inak-plenér fotografov570,0024.8.201624.8.2016
83/2016ČINGOV TOUR,spol. s r.o., Hotel Čingor, 053 11 Smižanyubytovanie pre účastníkov, nájom priestorov - plenér výtvarníkov708,0024.8.201624.8.2016
84/2016Roman Ambruš, J.Hanulu 9, 052 01 Spišská Nová Vestlač propagačných materiálov - Tanečné školy na Spiši430,0025.8.20167.9.2016
85/2016Obecné kultúrne centrum Smižany, M.Pajdušáka 50, 053 11 Smižanynájom priestorov KD-Tanečné školy na Spiši100,006.9.20167.9.2016
86/2016Domino a.s., Zimná 51, 052 01 Spišská Nová Vesmateriál na plenér neprof.výtvarníkov69,007.9.20167.9.2016
87/2016Lucian Cmorej, Hviezdoslavova 47, 052 01 Spišská Nová Vespropagácia a tlač plagátov - Graffiti Margitfalva100,009.9.20169.9.2016
88/2016Castellum Cassovia, o.z., Huskova 71, 040 23 Košiceprenájom rekvizít a kostýmov - Duf art400,0019.9.201626.9.2016
89/2016JM CREATIVE s.r.o., Nová 347/41, 055 61 Jaklovcetlač materiálov - 95.výročie DS Jaklovce614,0026.9.201626.9.2016
90/2016Učebno-výcvikové zariadenie UPJŠ v Košiciach, 053 22 Danišovceubytovanie účastníkov Workshopu ŠGAS900,0027.9.201627.9.2016
91/2016Účebno-výcvikové zariadenie UPJŠ v Košiciach, 053 22 Danišovcenájom priestorov - ŠGAS220,0027.9.201627.9.2016
92/2016Štefan Bartko, 053 11 Iliašovce 187výroba zvukových a multimediálnych nosičov50,0027.9.201627.9.2016
93/2016Obecný úrad, 053 61 Spišské Vlachyprenájom priestorov KD-Tanečné školy na Spiši100,003.10.20163.10.2016
94/2016Ivan Sejut-SISOFT COMPUTER, Letná 51, 052 01 Spišská Nová Vesprenosné plátno na stative240,003.10.20163.10.2016
95/2016Ing.Pavol Andreansky, Letná 36, 052 01 Spišská Nová Vesnákup plátna7.10.20167.10.2016
96/2016Obecný úrad Margecany, Obchodná 7, 055 01 Margecanyprenájom priestorov KD-Tanečné školy na Spiši100,0026.10.201626.10.2016
97/2016Ľudová hudba Gajdošovci, 055 01 Margecanydoprovod, ozvučenie,lektori - Tanečná škola na Spiši400,0026.10.201626.10.2016
98/2016Priatelia Zemplína,n.o., Ružová 1, 071 01 Michalovce+vystúpenie hry Vykrádač hniezda600,002.11.20162.11.2016
99/2016Roman Ambruš, J.Hanulu 9, 052 01 Spišská Nová Vestlač plagátov - Vykrádač hniezda70,002.11.20162.11.2016
100/2016Castellum Cassovia, o.z., Huskova 71, 040 23 Košicespracovanie námetu divadelnej hry Vykrádač hniezda, hudba a réžia330,007.11.20167.11.2016
101/2016Ivan Sejut-SISOFT COMPUTER, Letná 51, 052 01 Spišská Nová Vestonery do farebnej tlačiarne8.11.20168.11.2016
102/2016Pavol Blahovský, Kišovce 325, 059 12 Hôrkaobstaranie techniky na projekt Vykrádač hniezda300,0010.11.201610.11.2016
103/2016Poráč Park, Poráčska dolina, 053 23 Poráčubytovanie pre účastníkov Workshopu pre vedúcich folkl. kolektívov740,0011.11.201616.11.2016
104/2016Poráč Park, Poráčska dolina, 053 23 Poráčprenájom priestorov250,0011.11.201616.11.2016
105/2016Obec Poráč, 053 23 Poráčautobus na prepravu - Spišské zborové dni16.11.201616.11.2016
106/2016Mestské kult.centrum, Radničné nám. 4, 052 01 Spišská Nová Vesprenájom Koncertnej sály, ozvučenia - Spišské zborové dni532,0016.11.201616.11.2016
107/2016OZ Levočan, Nám. Majstra Pavla 48, 054 01 Levočapreprava účastníkov na Spišské zborové dni100,0022.11.201622.11.2016
108/2016APL plus, s.r.o., Letná 68/61, 052 01 Spišská Nová Vesmateriál na tvorivé dielne28.11.201628.11.2016
109/2016Ing.Ivan Labanc Svietidla, 052 01 Spišská Nová Vesneónové lampy, trubice29.11.201629.11.2016
110/2016Obec Poráč, 053 23 Poráčnájom priestorov KD-Tanečná škola na Spiši200,0029.11.201629.11.2016
111/2016OZ Jadlovec Margecany, Olše 525/40, 055 01 Margecanynájom ozvučenia -Tanečná škola na Spiši260,0029.11.201629.11.2016
112/2016Poráč Park, Poráčska dolina, 053 23 Poráčubytovanie - Tanečná škola na Spiši350,0029.11.201629.11.2016
113/2016Roman Ambruš, J.Hanulu 9, 052 01 Spišská Nová Vestlač pozvánok, plagátov, bulletinu-Košice inak159,008.12.20168.12.2016
114/2016Eurobus a.s., Duklianska 47, 052 01 Spišská Nová Vespreprava účastníkov - Z ďaleka my ideme12.12.201615.12.2016
115/2016Eurobus a.s., prevádzka
Krompachy
preprava účastníkov - Z ďaleka my ideme12.12.201615.12.2016
116/2016Mestský úrad, Spišské Vlachyprenájom priestorov KD - Z ďaleka my ideme100,0012.12.201615.12.2016
117/2016Roman Bigoš, Kostolná 25/2, 052 01 Spišské Tomášovceobčerstvenie-Z ďaleka my ideme275,0012.12.201615.12.2016
118/2016Ivan Sejut-SISOFT COMPUTER, Letná 51, 052 01 Spišská Nová Vestonery, kanc.papier13.12.201619.12.2016
119/2016Ing.Pavol Andreánsky, 52 01 Spišská Nová Veskoberec13.12.201619.12.2016
120/2016Bc.Ľuboš Bukovinský-CROFTMAN, Odborárov 576/21, 052 01 Spišská Nová Vesgrafický návrh, výroba a potlač tričiek500,0014.12.201619.12.2016
121/2016Speedservis-Dopravná a cestovná agentúra, Radničné nám. 279/4, 052 01 Spišská Nová Vespreprava100,0014.12.201619.12.2016
122/2016Marián Zajac-sklenárstvo, Zimná 61, 052 01 Spišská Nová Vesskla do saporamov15.12.201619.12.2016
123/2016Robert Niga-AUTO SERVIS GARAGE, Kmeťova 990/6, 052 01 Spišská Nová Vesoprava motorového vozidla15.12.201619.12.2016
124/2016Parmas s.r.o., Spišská Nová Vestlač PF, pera s gravirovaním15.12.201619.12.2016
125/2016Ján Fabry, Konrádova 416/2, 052 01 Spišská Nová Vesvykonanie prác-oprava WC, nové obklady, dlažba15.12.201619.12.2016

Copyright © 2017 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.