Číslo obj.DodávateľPredmet OBJ.Celková
hodnota
Dátum
vyhotovenia
Dátum
zverejnenia

Copyright © 2017 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.