Spišský Jeruzalem / Program

Calvario Jerusalem na Pažici

V krajine stredného Spiša, ktorá je známa nádherným kultúrnym a prírodným dedičstvom sa nachádza starobylé cirkevné mestečko, kde sa už niekoľko rokov odohráva príbeh objavu symbolickej krajiny na Pažici, ktorá je pravdepodobne najstaršou kalváriou na Slovensku a jej počiatky výstavby siahajú do roku 1666. Usporiadanie kaplniek ju zaraďuje k typu Calvario Jerusalem, s vyznačenými miestami spojenými s udalosťami posledných dvoch dní života a smrti Ježiša Krista v Jeruzaleme.


Makovická struna

Regionálna súťažná prehliadka v speve rusínsko-ukrajinských piesní
Makovická struna je jedným z podujatí, ktoré združuje národnostné menšiny Rusínov-Ukrajincov žijúcich v okrese Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča.


Spišská paleta 2017

Remeslu sa naučí každý, umeniu nikto. Leonardo Da Vinci

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi Vás pozýva na vernisáž výstavy výtvarných diel s názvom Spišská paleta, ktorá sa uskutoční dňa 11.5.2017 o 16.30 hod vo výstavných priestoroch SOS.


Štúrov Zvolen 2017

Spišské osvetové stredisko v spolupráci so Spišskou knižnicou v Spišskej Novej Vsi organizuje tradične aj tento rok, už 31. ročník regionálneho kola súťaže v rétorike – Štúrov Zvolen.


Vyhodnotenie „Na tej luke, na želenej“

Vyhodnotenie regionálnej súťažnej prehliadky detských folklórnych súborov
„Na tej luke, na želenej“


Video

Viac videí nájdete TU