Liquid acrylic

Tvorivá dielňa pre dospelých
Neviete maľovať a radi by ste sa niečo naučili? Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi pre Vás pripravuje tvorivú dielňu, kde si môžete vytvoriť vlastné dielo na plátne, ktoré si odnesiete domov. Technika s akrylovými farbami si vďaka svojej efektívnosti nachádza stále viac nadšencov.
Viac


   

Z ďaleka my ideme, novinu Vám nesieme…

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s obcou Slatvina pripravilo dňa 16.12.2017 v Kultúrnom dome v Slatvine scénický program o zvykoch, tradíciách a bohatstve predvianočných a vianočných zvykov na Spiši pod názvom „Zďaleka my ideme“.
Viac


   

Štetec verzus objektív

Vernisáž poplenérovej výstavy
Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi organizuje dňa 18. januára 2018 o 16.30 hod. vernisáž výtvarných diel a fotografií, ktoré vznikli na plenéroch „Krajina a jej premeny“ a „Myšlienka v objektíve“ v septembri 2017. Obe podujatia sa zrealizovali aj vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia.
Viac


   

UMPRE dovzdelal a inšpiroval

Zámerom projektu bolo zorganizovať pravidelné workshopy v rozsahu štyroch mesiacov, v oblasti umeleckého prednesu pre pedagógov, ktorí sa venujú a pripravujú recitátorov na súťaže umeleckého slova poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí a mládeže. Naskytla sa tak jedinečná príležitosť a otvorenie odbornej komunikácie a vzdelávanie pedagogických pracovníkov a metodická pomoc pre región, kde je o umelecký prednes čoraz väčší záujem, ale stagnuje jeho kvalita. Vysokou mierou k tomu prispeli odborní lektori a praktická časť v rámci worskhopov.
Viac


   

Z ďaleka my ideme

Vianočné zvyky, koledy, vinše zo Spiša
Tak ako po iné roky aj toho roku Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s obcou Slatvina Vám predstavia pásmo predvianočných, vianočných zvykov a obyčajov na Spiši. Kultúrny dom v Slatvine bude vianočnou atmosférou dýchať 16. 12. 2017 (sobota) so začiatkom o 14.30 hod.
Viac


   

Tanečné školy na Spiši

4. tanečná škola v Poráči

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi uzatvára cyklus štyroch tanečných škôl na Spiši. Posledná tohoročná tanečná škola sa uskutoční v Kultúrnom dome v Poráči
9. decembra 2017 so začiatkom o 19.30 hod.
Viac


   

Spišské zborové dni

Predvianočný čas sme si spoločne vychutnali sakrálnymi piesňami v podaní speváckych zborov. 24. novembra 2017 sa už tradične v Gréckokatolíckom chráme Premenenia Pána v Spišskej Novej Vsi konala nesúťažná prehliadka „Spišské zborové dni“.
Viac


   

„5. workshop folkloristov“

Pod záštitou Spišského osvetového strediska sa už po piatykrát stretli priaznivci folklóru – vedúci folklórnych kolektívov zo Spiša, aby si ozrejmili, resp. získali nové poznatky o práci s folklórnym materiálom.
Viac


   

Pieseň života

Výstava výtvarných diel Jaroslava Neupauera, pri príležitosti jeho životného jubilea
„Pieseň života“ odznie v podaní Jaroslava Neupauera 30. novembra 2017 o 16.30 hod. vo výstavnej miestnosti Spišského osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi. Výstava predstavuje jeho tvorbu ako neprofesionálneho výtvarníka a dlhoročného člena Art klubu, pri príležitosti jeho životného jubilea – 60. narodenín.
Viac


   

Tanečné školy na Spiši

3. tanečná škola v Margecanoch
Tridsať záujemcov o tanec sa zišlo dňa 10. novembra 2017 v Kultúrnom dome v Margecanoch.
Viac


   

Spišské zborové dni 2017

Po celoštátnej súťaži a prehliadke speváckych zborov Viva il canto 2017 sa s mesačným odstupom opäť prenesieme do chrámu, tentokrát Gréckokatolíckeho.
V predvianočnom čase sa stretnú 3 spevácke zbory na prehliadke Spišských zborových dní, ktoré sa budú konať už po 28krát pod garanciou Spišského osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi.
Viac


   

FOTOGRAFIA 2017

Vernisáž klubovej výstavy neprofesionálnych fotografov.
Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi vás pozýva na vernisáž výstavy členov FOTO klubu s názvom Fotografia, ktorá sa uskutoční dňa 23.11.2017 o 16.30 hod. v Spišskom osvetovom stredisku v Spišskej Novej Vsi.
Viac


   

Spišská paleta

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi a Spiš Gallery v Spišskom Podhradí v spolupráci s Art klubom neprofesionálnych výtvarníkov pozývajú nadšencov umenia na putovnú výstavu malieb a kresieb s názvom „Spišská paleta“ v priestoroch Domu pôvodných remesiel v Spišskom Podhradí. Výtvarné práce si môžete pozrieť od 13. novembra 2017.
ViacCopyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.