Vyhodnotenie z Rozprávky do rozprávky

„Malé divadelné súťaženie“ v Spišskom divadle

Počas dvoch uplynulých dní (29. – 30. marec 2017) sa v Spišskom divadle odohrávalo „malé“ divadelné súťaženie. Deti z regiónu Spiša, pôsobiace v dramatických krúžkoch „bojovali“ o priazeň diváka a poroty počas regionálnej súťažnej prehliadky „Z rozprávky do rozprávky“, organizovanej Spišským osvetovým strediskom v Spišskej Novej Vsi.


„Divertimento musicale 2017“

Vyhodnotenie krajskej súťažnej prehliadky komornej a symfonickej hudby

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s Mestským kultúrnym centrom v Levoči usporiadali dňa 25.3.2017 krajskú súťažnú prehliadku neprofesionálnej inštrumentálnej hudby „Divertimento musicale 2017“, ktorá sa konala v Mestskom divadle v Levoči. Na základe výberu z regionálnych kôl na krajskú súťaž postúpili 4 kolektívy. Zúčastnené kolektívy sa predstavili v prevažnej miere skladbami klasikov, ale nechýbali aj upravené skladby pre deti „Prší, prší“, v podaní Flauto Dolce a Brass Quartet, alebo skladba od Jiřího Suchého „Malé kotě“ oživenú malým scénickým vystúpením dvoch mačiatok v prevedení Komorného orchestra Abbelimento ZUŠ Sobrance.


VEĽKA NOC PRICHODZI

3. apríl 2017 o 17:30 hod.
Koncertná sála Reduty Spišská Nová Ves.


Ukážeme, čo dokážeme

Výstava výtvarných prác žiakov Spojenej školy v Spišskej Novej Vsi

Spišské osvetové stredisko v spolupráci so Spojenou školou v Spišskej Novej Vsi Vás pozýva na vernisáž výstavy výtvarných diel žiakov s mentálnym postihnutím dňa 6. 4. 2017 o 10.00 hod. vo výstavných priestoroch Spišského osvetového strediska. Zbierka, ktorú môžete vidieť, pozostáva z 51 výtvarných prác žiakov vo veku od 8 do 15 rokov.


VÝHERNÁ LISTINA Čo vieš o hviezdach

Čo vieš o hviezdach?

Výsledky regionálneho kola celoslovenskej vedomostnej súťaže


Video

Viac videí nájdete TU