EKOPLAGÁT, EKOKOMIX 2017

Staň sa ekobojovníkom!
Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi Vás pozýva na vernisáž okresnej výtvarnej súťaže Ekovýkres, ekokomix 2017 dňa 18.5.2017 o 10.00 hod. Do súťaže sa zapojili materské, základné, umelecké školy a deti z autistických tried v okrese Spišská Nová Ves. Súťaž prebieha v šiestich kategóriách.
Viac


Vyhodnotenie regionálneho kola XXXI. Štúrov Zvolen

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi v spolupráci so Spišskom knižnicou organizovali 10. mája 2017 regionálne kola súťaže v rétorike – Štúrov Zvolen.
Žiaci a študenti z okresov Spišská Nová Ves a Gelnica súťažili v troch kategóriách:
Viac


Spišský Jeruzalem / Program

Calvario Jerusalem na Pažici

V krajine stredného Spiša, ktorá je známa nádherným kultúrnym a prírodným dedičstvom sa nachádza starobylé cirkevné mestečko, kde sa už niekoľko rokov odohráva príbeh objavu symbolickej krajiny na Pažici, ktorá je pravdepodobne najstaršou kalváriou na Slovensku a jej počiatky výstavby siahajú do roku 1666. Usporiadanie kaplniek ju zaraďuje k typu Calvario Jerusalem, s vyznačenými miestami spojenými s udalosťami posledných dvoch dní života a smrti Ježiša Krista v Jeruzaleme.
Viac


Makovická struna

Regionálna súťažná prehliadka v speve rusínsko-ukrajinských piesní
Makovická struna je jedným z podujatí, ktoré združuje národnostné menšiny Rusínov-Ukrajincov žijúcich v okrese Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča.
Viac


Spišská paleta 2017

Remeslu sa naučí každý, umeniu nikto. Leonardo Da Vinci

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi Vás pozýva na vernisáž výstavy výtvarných diel s názvom Spišská paleta, ktorá sa uskutoční dňa 11.5.2017 o 16.30 hod vo výstavných priestoroch SOS.
Viac


Štúrov Zvolen 2017

Spišské osvetové stredisko v spolupráci so Spišskou knižnicou v Spišskej Novej Vsi organizuje tradične aj tento rok, už 31. ročník regionálneho kola súťaže v rétorike – Štúrov Zvolen.
ViacFajna folklórna fotka je tu opäť

4. ročník fotografickej súťaže
Organizátor: Spišské osvetové stredisko, Zimná 47 Spišská Nová Ves
Spoluorganizátor: FOTO klub SPIŠ, klub neprofesionálnych fotografov pri Spišskom osvetovom stredisku
Termín uzávierky súťaže: 31. august 2017
ViacCopyright © 2017 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.