UMENIE V PARKU

Organizátor: Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi
Termín odovzdania prác: Do 5. 6. 2017 na adresu: Spišské osvetové stredisko, Zimná 47, 052 01 Spišská Nová Ves
Vernisáž 20. 7. 2017 o 18.00 hod. Fontána pred Evanjelickým kostolom v SNV
Výstava potrvá do: Do 10.9.2017
Viac


Vyhodnotenie HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2017 GELNICA

Dňa 30. marca 2017 sa uskutočnil 63. ročník okresného kola recitačnej súťaže v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín v priestoroch Kultúrneho domu v Margecanoch.

Podujatie organizovalo Centrum voľného času v Gelnici v spolupráci s našou organizáciou Spišské osvetové stredisko Spišská Nová Ves a Školským úradom v Margecanoch. Okresného kola sa zúčastnilo 66 recitátorov v kategóriách I. – III. + OGY. Spišské osvetového stredisko zabezpečilo knižné ceny, diplomy a porotcu do súťaže.
Viac


Vyhodnotenie z Rozprávky do rozprávky

„Malé divadelné súťaženie“ v Spišskom divadle

Počas dvoch uplynulých dní (29. – 30. marec 2017) sa v Spišskom divadle odohrávalo „malé“ divadelné súťaženie. Deti z regiónu Spiša, pôsobiace v dramatických krúžkoch „bojovali“ o priazeň diváka a poroty počas regionálnej súťažnej prehliadky „Z rozprávky do rozprávky“, organizovanej Spišským osvetovým strediskom v Spišskej Novej Vsi.
Viac


„Divertimento musicale 2017“

Vyhodnotenie krajskej súťažnej prehliadky komornej a symfonickej hudby

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s Mestským kultúrnym centrom v Levoči usporiadali dňa 25.3.2017 krajskú súťažnú prehliadku neprofesionálnej inštrumentálnej hudby „Divertimento musicale 2017“, ktorá sa konala v Mestskom divadle v Levoči. Na základe výberu z regionálnych kôl na krajskú súťaž postúpili 4 kolektívy. Zúčastnené kolektívy sa predstavili v prevažnej miere skladbami klasikov, ale nechýbali aj upravené skladby pre deti „Prší, prší“, v podaní Flauto Dolce a Brass Quartet, alebo skladba od Jiřího Suchého „Malé kotě“ oživenú malým scénickým vystúpením dvoch mačiatok v prevedení Komorného orchestra Abbelimento ZUŠ Sobrance.
ViacUkážeme, čo dokážeme

Výstava výtvarných prác žiakov Spojenej školy v Spišskej Novej Vsi

Spišské osvetové stredisko v spolupráci so Spojenou školou v Spišskej Novej Vsi Vás pozýva na vernisáž výstavy výtvarných diel žiakov s mentálnym postihnutím dňa 6. 4. 2017 o 10.00 hod. vo výstavných priestoroch Spišského osvetového strediska. Zbierka, ktorú môžete vidieť, pozostáva z 51 výtvarných prác žiakov vo veku od 8 do 15 rokov.
ViacVeľkonočné vajíčko 2017

Tvorivé dielne
Spišské osvetové stredisko prichádza v predveľkonočnom čase opäť s ponukou tvorivých dielní zameraných na zdobenie veľkonočných vajíčok. Deti základných a stredných škôl zo Spiša si budú môcť 11. – 12. apríla 2017, v čase od 8:30 a 10:30 hod. vyskúšať techniku batikovania voskom.
ViacCopyright © 2017 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.