Veľkonočné vajíčko 2017

Tvorivé dielne
Spišské osvetové stredisko prichádza v predveľkonočnom čase opäť s ponukou tvorivých dielní zameraných na zdobenie veľkonočných vajíčok. Deti základných a stredných škôl zo Spiša si budú môcť 11. – 12. apríla 2017, v čase od 8:30 a 10:30 hod. vyskúšať techniku batikovania voskom.
Viac


Villa Nova Photo

Vernisáž výstavy regionálneho kola postupovej súťaže amatérskej fotografie
Vo výstavných priestoroch Spišského osvetového strediska budete mať možnosť dňa 30. 3. 2017 o 16.30 hod. vzhliadnuť tvorbu neprofesionálnych fotografov v rámci regionálneho kola amatérskej fotografie Villa Nova Photo, ktoré je súčasťou celoštátnej fotografickej súťaže Amfo 2017.
Viac


„Divertimento musicale 2017“

Inštrumentálna hudba v Levoči
Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s Mestským divadlom v Levoči usporiadajú dňa 25. marca 2017 krajskú súťažnú prehliadku neprofesionálnej inštrumentálnej hudby Košického kraja „Divertimento musicale 2017“.
Viac


Čo vieš o hviezdach?

Regionálne kolo celoslovenskej vedomostnej súťaže

„Poklady skryté na oblohe sú také obrovské, že ľudský rozum nikdy nebude mať nedostatok čerstvej potravy.“

                                                                                                                                        Johannes Kepler
Viac


Villa Nova Art – Výtvarné Spektrum

Vyhodnotenie súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby
Dňa 2. marca 2017 o 16.30 hod. sa v Spišskom osvetovom stredisku v Spišskej Novej Vsi uskutočnila vernisáž regionálneho kola Villa Nova Art, celoslovenskej súťaže pre neprofesionálnych výtvarníkov – Výtvarné spektrum. Primátora mesta Spišská Nová Ves, PhDr. Jána Volného, PhD. a návštevníkov privítala Mgr. Miriama Bukovinská, pracovníčka Spišského osvetového strediska.
Viac


Z rozprávky do rozprávky

Regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti
Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi v spolupráci so Spišským divadlom už tradične organizuje regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže detskej dramatickej tvorivosti „Z rozprávky do rozprávky 2017“.
Viac


Výsledky CINEAMA 2017

Spišské osvetové stredisko v spolupráci s Galériou umelcov Spiša pripravili 28. februára 2017 už 25. ročník regionálnej súťažnej prehliadky neprofesionálnej filmovej tvorby CINEAMA 2017.
ViacCopyright © 2017 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.