Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za II. štvrťrok 2018


Obchodné menoSídloIČODátum splatnostiPredmetHodnota v
€ (s DPH)

Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.