Spišské osvetové stredisko

Adresa:

Zimná 182/47

052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: 

Sekretariát: +421 53 442 40 92

Oddelenie kultúry: +421 53 442 52 50 

E-mail: 

osvetasnv@osvetasnv.sk

Fakturačné údaje:

Štátna pokladnica

číslo účtu:  7000460922 / 8180

IBAN: SK41 8180 0000 0070  0046 0922

BIC:    SPSRSKBA 

DIČ: 2021451333

IČO: 31297668

 


Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.