44. spišské folklórne slávnosti 25. – 26. júna 2016

V dňoch 25. – 26. júna 2016 sa v prekrásnom prírodnom prostredí Spišského salaša, pod Spišským hradom, bude konať 44. ročník Spišských folklórnych slávností. Hlavným organizátorom festivalu je Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi v pôsobnosti KSK, v spolupráci s mestom Spišské Podhradie a Spišským salašom. Podujatie je organizované s finančným prispením FPU.

Aj tento rok pripravili organizátori bohatý a zaujímavý kultúrny program.

Festival sa začína vo štvrtok a piatok živými pozvánkami „Verbovačkou“ v podaní spevákov a tanečníkov a to v historických centrách Spišskej Novej Vsi, Levoči, Spišského Podhradia a na nádvorí Spišského hradu.
Sobotné slávnostné otvorenie Vitajce… bude spojené s vystúpením poľského súboru Zespół Folklorystyczny WRZOS.
V detskom programe „Hráme sa na svet dospelých“ sa predstavia detské folklórne kolektívy zo spišských obcí.
To najlepšie ponúkneme divákom v programe „Naši najlepší“ s vystúpením ocenených zo súťaže sólistov tanečníkov Šaffova ostroha 2016, víťazov súťaže detského hudobného folklóru a hudobného folklóru dospelých i súťaže v speve rusínskych piesní Makovická struna. Už tradične svoje miesto majú aj jubilujúce folklórne kolektívy z regiónu.
Všetkých návštevníkov pozývame do interaktívnej „Školy tanca“, ktorá bude na veľkej scéne kde sa naučia jednoduché typy tancov pod vedením fundovaných tanečníkov a hudobníkov z Košíc.

A v tanci budeme pokračovať s Klubom milovníkov autentického folklóru (KMAF) Vytvorila dedina, tancuje mesto… V hudobno-tanečnom predstavení diváci spoznajú ľudové tance a hudbu v tradičnej podobe, ale i v scénickom spracovaní. Projekt spája prezentáciu vynikajúcich interpretov z Košíc a východného Slovenska.
Atmosféru svätojánskej noci okolo ohňa na Spišskom salaši otvorí tanec a spev pastierov z Krivian v podaní tanečníkov FS Čačina. Program bude ďalej pokračovať v Tancovačke pri vatre a pri muzike do skorých ranných hodín.
Nedeľné ráno otvoríme slávnostnou svätou omšou v Spišskom Podhradí za účasti členov folklórnych skupín.
V programe Gemerskými dolinami o 14.00 hod. sa divákom predstavia folklórne kolektívy a sólisti z folklórne bohatého regiónu Gemera. Zoznámia divákov s dynamickou tanečnou a archaickou obradovou kultúrou i špecifickou hudobnou tradíciou susedného regiónu, obývaného v minulosti slovenským, ale i nemeckým obyvateľstvom a ovplyvneného tiež valaskou kolonizáciou.
Co to robic, kedz znaš…, názov napovedá, že ide o galaprogram s pracovnou tematikou, kde sa odprezentujú folklórne skupiny zo Spiša s tradičnými remeslami z minulosti.
V stredoveku sa na Spiši začali objavovať prvé mestské sídla a už onedlho sa začínali i prvé písomné zmienky o cechoch mäsiarov, nožiarov, tkáčov, kožušníkov, garbiarov, súkenníkov, kováčov, neskôr debnárov, hrnčiarov, sklenárov, tesárov, murárov i baníkov. Popri nich v údoliach sedliaci chovali dobytok, siali obilie a valasi v horách pásli ovce, rubári pracovali v hore a uhliari pálili drevené uhlie. A niektorí aj odchádzali do sveta drotáriť. Na chlieb sa ťažko robí každému remeslu.

Súčasťou galaprogram bude aj FS Ruthenia z Bratislavy.
Kapurková… až po okraj pohára nám naleje pravej terchovskej muziky ĽH Martinky Bobáňovej z Terchovej. Zoskupenie heligonkárov a muzikantov, prezentujúcich ľudovú hudbu terchovského mikroregiónu, v roku 2013 zapísanú do Svetového zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.
Aj tohtoročná koncepcia festivalu je doplnená o úspešné mimoscénické, interaktívne zážitkové programy. Detský tvorivý svet Folk naj ponúkne pre najmenších čítanie rozprávok, učenie detských piesní, detskú školičku tanca, detské remeselné dielničky a všeličo iné.
Priestory salaša bude dotvárať výstava historických fotografií „Ľudia a život starej Kluknavy vo fotografiách“ a fotografie 2. ročníka súťaže Fajna Folklórna Fotka. Malá scéna v nedeľu ponúkne návštevníkom naučiť sa zatancovať jednoduché typy tancov z vybraných lokalít.
Jarmok remesiel nebude chýbať ani v tomto roku a remeselnícki majstri predstavia remeslá z nášho územia.
To všetko môžete zachytiť do svojich mobilov a fotoaparátov a tým sa zapojiť do 3. ročníka súťaže Fajna Folklórna Fotka.
Nezabudnite…, už 25. a 26. júna otvárame pre Vás naše srdcia a tie Vaše naplníme ľudovými zvykmi a tradíciami nášho Slovenska a regiónu.

Vstupné:
3,- €/dospelý na deň
1,- €/dieťa vo veku 10 – 15 rokov a dôchodca na deň

Akceptujeme kultúrne poukazy

sfs2016_plagatCopyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.