65. Hviezdoslavov Kubín

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi organizuje tento rok už 65. ročník okresného kola súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

Žiaci a študenti z okresu Spišská Nová Ves budú prednášať 4. apríla 2019 I.-III. kategória a 5. apríla IV.-V. kategória o 9:00 hod. v priestoroch Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi.
Recitátori z okresu Gelnica si zmerajú svoje výkony 2. apríla 2019 o 9:00 hod. v kultúrnom dome v Margecanoch.
Najúspešnejší recitátori nás budú reprezentovať na krajskom kole súťaže v Michalovciach a možno aj na celoslovenskom kole v Dolnom Kubíne.
Súťaž je verejne prístupná všetkým záujemcom o umelecký prednes.

 Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.