VYHODNOTENIE Homo Universalis

Workshopy 2019

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, organizovalo v priebehu minulého roka osem workshopov s názvom Homo Universalis. Workshopy boli zamerané na rozvoj zručností a znalostí neprofesionálnych výtvarníkov a fotografov. Účastníci si mali možnosť vyskúšať maľbu na textil, kresbu zátišia či naučiť sa základy photoshopu alebo zdokonaliť sa vo fotografovaní portrétu. Záujem o workshopy bol veľký, a preto budú pokračovať aj v roku 2020.

 

V roku 2019 účastníkov školili štyria lektori:

PhDr. Slavomír Čupil – Farebné harmónie, Kresba zátišia, Prírodné živly


Radim Kopec – Portrét v prirodzenom svetle

 


Marián Hennel – Portrét


Mgr. Art. Tomáš Cetera – Maľovanie svetlom, Základy photoshopu


Zdenka Koštialová – Maľba na textilCopyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.