foto_klub_450x150px_web

 

Podujatia a termíny v roku 2018

 

18.1.-18.2.2018Štetec verzus objektív

Výstava fotografií z plenéru Myšlienka v objektíve

 

29.3.-29.4.2018Villa Nova Photo

Výstava regionálneho kola súťaže neprofesio. fotografickej  tvorby – Amfo

 

7.6.-15.7.2018   –   Amfo  2018 (Multifunkčné energeticko-banícke centrum)

Výstava krajského kola súťaže pre neprofesionálnych fotografov

 

19.7. – 19.9.2018Umenie v parku (Park na radničnom námestí)

Výstava súťažných výtvarných diel a fotografií

 

30.8.-30.9.2018 –   Fajna folklórna fotka

Výstava fotografickej súťaže

 

September 2018Duša fotografa

Plenér pre neprofesionálnych fotografov

 

5.10. -5.11.2018  –   František Krajňák a Štefan Kekely

Autorská výstava fotografov pri príležitosti ich jubilea

 

13.11. -23.12.2018Fotografia

Klubová výstava

 

Základné informácie

Predsedníčka klubu:
Dáša Kolláriková (dasa.frankovicova@gmail.com)
Počet členov: 119 (2015)
Pokladníčka:
Ingrid Zgodavová, (ingizgo@gmail.com)
Kontaktná adresa:
Spišské osvetové stredisko
Zimná 47
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: 053/4425250
e-mail: osveta6@osvetasnv.sk

Prihláška do klubu:
· prihlaska_do_klubov.doc (46kB)

Svoje fotografie majú členovia možnosť prezentovať na regionálnej postupovej súťažnej výstave AMFO, fotografickej súťaži Fajna folklórna fotka či  klubovej výstave FOTOGRAFIA.  Skúsenosti si vymieňajú na pravidelných  stretnutiach . Lektormi a odbornými poradcami združenia sú pán Kazimír Štubňa a Miroslav Dibák, ktorí radi pomôžu nie len dobre mienenými radami, ale aj pomocou pri spracovaní podkladov pre katalógy k jednotlivým výstavám.

Najaktívnejšími členmi Fotoklubu Spiš sú:

Dáša Kolláriková, Marek Kollárik, Jana Blahútová, Dávid Ilkovič, Miloš Fiľa, František Krajňák, Iva Liptáková, Miroslav Olejník, Viliam Mjartan, Andrej Pižem, Marek Tekáč, Ladislav Vikartovský, Ján Zibura, Ingrid Zgodavová, Alena Šulcová, Radim Kopec, Tibor Morihladko, František Dulík, Jirko Salzmann, Anna Slebodová, Michal Bobko, Ľubomír Palušák, Jozef Vokál, Róbert Tököly.

Spišské osvetové stredisko každý rok  organizuje plenér pre klub  zameraný na určitú problematiku fotografie, kde si majú možnosť členovia klubu vymieňať skúsenosti priamo v teréne.
Členom združenia sa môže stať každý záujemca o fotografickú tvorbu vyplnením prihlášky a jej zaslaním na kontaktnú adresu.


Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.