weKLADY

projekt zameraný na výtvarnú konfrontácia vo výkladných skriniach pokračuje v priestore interaktívnej kultúry
Viac
Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.