Poverená riadením

Mgr. Monika Tkáčová
oblasť hovorené slovo, divadlo, film, projekty
Tel.: 053/4425250

Mobil: 0910 239 562
e-mail: osveta4@osvetasnv.sk

web: www.osvetasnv.sk

Sekretariát

Alena Jurečková
Tel.: 053/4424092
e-mail: sekretariat@osvetasnv.sk

Ekonomicko-prevádzkové oddelenie

Eva Smoradová
Vedúca oddelenia
Tel.: 053/4425250
e-mail: ekonomika@osvetasnv.sk

Jana Ferencová, archív
Administratívny pracovník

Dana Pĺžová
upratovačka

Oddelenie animácie kultúry

Mgr. Peter Horváth
oblasť folklór, menšinová kultúra, zborový spev, projekty
Tel.: 053/4425250
e-mail: osveta1@osvetasnv.sk

Jozef Findura
výtvarník, grafik
Tel.: 053/4425250
e-mail: osveta2@osvetasnv.sk

Lukáš Beck
web master, fotodokumentácia a videodokumentácia aktivít
Tel.: 053/4425250
e-mail: osveta3@osvetasnv.sk

Mgr. Monika Tkáčová
oblasť hovorené slovo, divadlo, film, projekty
Tel.: 053/4425250
e-mail: osveta4@osvetasnv.sk

Martin Hlavatý
umelecké a vzdelávacie aktivity pre okres Gelnica, projekty
Tel.: 053/4425250
e-mail: osveta5@osvetasnv.sk

Veronika Vlašicová
oblasť výtvarníctvo, fotografia, cestovný ruch, projekty
Tel.: 053/4425250
e-mail: osveta6@osvetasnv.sk


Copyright © 2018 Spišské osvetové stredisko. Všetky práva vyhradené.